MÁY QUANG PHỔ VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Bên cạnh những ứng dụng trong công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô, tàu hỏa sử dụng trong phân tích nhanh các mảnh kim loại nhỏ, các hợp kim, dầu động cơ có chứa...